TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tổng hợp kết quả phúc khảo

Tổng hợp kết quả phúc khảo

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Năm học Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
2018-2019 Xem kết quả tại đây
2019-2020
2021-2022
Đơn vị liên kết