TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Báo cáo kinh nghiệm đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA
12/04/2017

Chiều ngày 12/04/2017, PGS.TS Lê Văn Tán, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) chủ trì cuộc họp Báo cáo kinh nghiệm đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn AUN- QA.

Tham dự buổi Báo cáo có lãnh đạo các đơn vị đăng ký đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn AUN – QA, Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Lý luận chính trị, Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng; Đại diện các phòng ban; Phân hiệu Quảng Ngãi; Cơ sở Thanh Hóa.

PGS. TS. Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Nguyễn Văn Cường – Quyền trưởng Khoa Công nghệ Hóa học
Báo cáo kinh nghiệm sau khi tham gia hội thảo Quốc tế AUN-QA tại Malaysia

TS.Nguyễn Kim Dung Chuyên gia tư vấn đánh giá AUN-QA


Đơn vị liên kết