TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Bế mạc kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET
05/11/2021

Sau 04 ngày đánh giá chính thức, sáng ngày 05/11/2021, Tổ chức ABET cùng với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã bế mạc đợt kiểm định online 6 chương trình đào tạo bậc đại học của IUH, bao gồm các chương trình: Hệ thống Thông tin, Công nghệ Thông tin của Khoa Công nghệ Thông tin; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Chế tạo máy của Khoa Công nghệ Cơ khí; Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học của Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm.

Trong 04 ngày làm việc, Đoàn đã tiến hành làm việc với các nội dung như: nghiên cứu báo cáo tự đánh giá; kiểm tra tính chính xác, tính hợp pháp của hồ sơ, minh chứng; phỏng vấn và thu thập thông tin từ các bên liên quan (lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa, lãnh đạo các đơn vị trong Trường, đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ, sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp); khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị  của Nhà trường.

GS. TS. Gary A. Clark Chuyên gia kiểm định, Trưởng tiểu ban ETAC – ABET

Tại buổi bế mạc, đoàn đã tổng kết, trình bày những báo cáo sơ bộ, đề cập đến những điểm mạnh, tiềm năng và những mặt cần cải tiến của 06 chương trình đào tạo tham gia kiểm định. Đoàn ABET ghi nhận những nỗ lực của 06 chương trình và đánh giá cao thế mạnh của Nhà trường trong công tác quản lý, hệ thống cơ sở vật chất,… Theo đó, kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng 08/2022 sau khi các bước tiếp theo được hoàn tất.

TS. Phan Hồng Hải – Hiệu trưởng Nhà trường

Trong bài phát biểu bế mạc, TS. Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Nhà trường  đã gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia kiểm định ABET, về sự nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, để thực hiện kiểm định  từ xa 06 chương trình của IUH. Các góp ý, đề xuất của đoàn đánh giá sẽ là cơ sở giúp Nhà trường, các khoa và các chương trình nhìn nhận đúng các điểm mạnh, điểm tồn tại và xác định các hành động cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc và các tại các phiên làm việc của đoàn

Đơn vị liên kết