TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đánh giá cấp Cơ sở Giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA
12/10/2019

Trong những năm gần đây, kiểm định chất lượng giáo dục đã trở thành công tác đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của cơ sở giáo dục. Kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu của các cơ sở giáo dục để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Trong xu thế toàn cầu hóa hội nhập quốc tế, kiểm định chất lượng giáo dục được mở rộng hướng đến các tổ chức kiểm định có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Trong xu thế đó, vào năm 2020, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tiến hành đăng ký đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục bởi Tổ chức AUN-QA (mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN). Nhằm hiểu rõ hơn về bộ tiêu chuẩn đánh giá của AUN-QA, ngày 11/10/2019 tại Hội trường E.4, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Cán bộ giảng viên tham dự Hội thảo

Tới tham dự Hội thảo, về phía khách mời có PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía IUH có PGS.TS. Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng với sự tham gia đông đủ lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và giảng viên các Khoa/Viện.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Văn Tán giới thiệu những thành tựu kiểm định chất lượng của Nhà trường trong những năm vừa qua và định hướng đến cuối năm 2020 Nhà trường sẽ Tổ chức đón đoàn đánh giá của AUN-QA đến đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục. Việc đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí đảm bảo về tính khoa học, dựa trên nguyên tắc quản lý chất lượng tổng thể, được kiểm chứng qua thực tiễn áp dụng trong hệ thống các trường đại học ASEAN và phù hợp với bối cảnh Việt Nam cũng như phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam – Phó Giám đốc PT Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội thảo

Tại buổi Hội thảo PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam đã giới thiệu về bối cảnh và các yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, xác định tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở đào tạo, tìm hiểu và trao đổi về bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp đơn vị đào tạo của AUN-QA, về quy trình tự đánh giá và các công cụ để triển khai.

Theo đó, bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục theo AUN-QA phiên bản 2.0 gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí xoay quanh 4 nhóm tiêu chuẩn bao quát toàn bộ hoạt động của nhà trường, gồm: (1) Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược, (2) Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống, (3) Đảm bảo chất lượng về mặt chức năng, (4) Kết quả. Để đáp ứng bộ tiêu chuẩn này, nguyên tắc quan trọng nhất chi phối toàn bộ quy trình là nguyên tắc PDCA (Plan – Chuẩn bị, Do – Triển khai, Check – Kiểm tra giám sát, Act – Cải tiến). Nguyên tắc này được vận dụng vào hầu hết các tiêu chuẩn để kiểm soát tính hiệu quả, khả năng đạt được và độ tin cậy của các minh chứng, đồng thời thấy được sự biến chuyển, cải tiến theo hướng tích cực của cơ sở giáo dục – điều mà văn hóa chất lượng luôn hướng tới.

Thầy Hoàng Đơ –Trưởng phòng Công tác Sinh viên phát biểu tại Hội thảo

Ngoài ra, tại buổi Hội thảo, các giảng viên có cơ hội trao đổi với GS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam về những vấn đề cần cải tiến nhằm đạt được những tiêu chí, yêu cầu bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục phiên bản 2.0 của AUN-QA.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo

Bài: Diệu Hằng

Hình: TTTT Truyền thông

Đơn vị liên kết