TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tập huấn cách viêt chuẩn đầu ra
16/02/2017

Ngày 09/03/2017, vào lúc 13h30 tại hội trường E3.2 của Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tập huấn “Viết chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA”. Buổi tập huấn có sự tham gia của chuyên gia tư vấn TS. Nguyễn Kim Dung, đại diện Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng đào tạo, lãnh đạo các Khoa/ Viện và tổ thực hiện AUN-QA.

Trong buổi tập huấn, TS. Nguyễn Kim Dung đã giới thiệu một cách tổng quát về mục đích, tầm quan trọng của việc viết chuẩn đầu ra và hướng dẫn viết chuẩn đầu ra cho môn học theo tiêu chuẩn AUN-QA. Chuyên gia tư vấn cũng chỉ ra những việc đã làm được, điểm cần khắc phục trong việc viết chuẩn đầu ra của các bộ môn, đơn vị đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA. Qua đó các đơn vị đã có những cải tiến, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của các bộ tiêu chí.

Chuyên gia tư vấn TS. Nguyễn Kim Dung tại buổi tập huấn.

Bên cạnh đó, TS.Nguyễn Kim Dung đã hướng dẫn các đơn vị tham gia thực hành việc xây dựng chuẩn đầu ra cho một chương trình đào tạo. Qua đó giúp cho các đơn vị đào tạo có thề hình dung một cách cụ thể và chi tiết nhất về xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với chương trình đào tạo của đơn vị mình.

Giảng viên các đơn vị tham gia trao đổi

Thông qua việc thực hành, các thành viên tham gia tập huấn có cơ hội trao đổi, góp ý, thảo luận và hoàn thiện những kỹ năng  trong việc viết chuẩn đầu ra môn học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao vị thế của Nhà trường trong nước và hòa nhập quốc tế.

Ảnh: Quang Thắng

Bài: N.T. Nam

Đơn vị liên kết