TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn 2.0
21/11/2017

Từ ngày 13-15/11/2017, tại Nhà điều hành Đại học Quốc gia Tp. HCM, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo tổ chức khóa tập huấn “Công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo”.

Ban giảng huấn gồm có PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM).

Tham gia khóa tập huấn có 65 cán bộ đến từ 14 trường Đại học khu vực phía Nam. Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM có 03 cán bộ thuộc Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tham gia khóa tập huấn.

Cán bộ giảng viên các trường tham gia khóa tập huấn

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp cán bộ, giảng viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng tại nhà trường; nắm được chủ trương, chính sách, bối cảnh và các yêu cầu về công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng của Việt Nam; hiểu rõ được mô hình đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới; các nguyên tắc áp dụng trong bộ tiêu chuẩn, áp dụng cách tiếp cận PDCA (Plan, Do, Check, Act) trong xây dựng kế hoạch tự đánh giá, cách viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng hiệu quả…

Cán bộ Phòng KT&ĐBCL tham gia khóa tập huấn

Đây là một trong những hoạt động tập huấn được Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo tổ chức định kỳ nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong nước phát triển công tác đảm bảo chất lượng nói chung và công tác tự đánh giá nói riêng, đáp ứng các yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như góp phần nâng cao chất lượng của Nhà trường.

Ảnh:Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng ĐHQG-HCM

                             Bài: Diệu Hằng

Đơn vị liên kết