TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tập huấn thu thập minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn 2.0 của AUN-QA
22/01/2018

Ngày 17/01/2018, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM tổ chức buổi tập huấn thu thập minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá cấp cơ sở theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tham gia buổi tập huấn có Thầy Huỳnh Ngọc Châu – Trưởng phòng KT&ĐBCL, TS. Nguyễn Kim Dung – chuyên gia tư vấn và 40 thư ký từ các phòng ban và  khoa chuyên ngành.

Thư ký các tiểu ban tham gia hoạt động của buổi tập huấn

Theo chủ trương, năm 2019, Nhà trường sẽ tiến hành đánh giá chấp lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA, gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Để viết báo cáo tự đánh giá, cần xây dựng và thu thập minh chứng phù hợp với từng tiêu chuẩn, tiêu chí của bộ đánh giá. Mục tiêu của buổi tập huấn giúp cho thư ký hiểu rõ tầm quan của công tác đảm bảo chất lượng tại trường và cách thu thập minh chứng có hiệu quả.

Các nhóm thảo luận trong quá trình tham gia các hoạt động

Thảo luận nhóm dựa trên một vấn đề cụ thể là một hoạt động rất hiệu quả của buổi tập huấn, giúp các thư ký hiểu rõ nội hàm của từng tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn của AUN-QA 2.0. Đồng thời giúp thư ký hiểu rõ cách thống kê những minh chứng mà Nhà trường đã và đang có.

Chuyên gia tư vấn hướng dẫn cách thu thập minh chứng

Thư ký làm việc nhóm dưới sự tư vấn của chuyên gia

Bên cạnh đó, buổi tập huấn còn đưa ra những câu hỏi gợi ý, phù hợp với từng tiêu chuẩn, tiêu chí. Dựa trên bộ câu hỏi chuẩn đoán, các thư ký sẽ rà soát và lên kế hoạch để thu thập và xây dựng minh chứng cần có trong tương lai.

Thư ký tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho nhóm

Thư ký trình bày ý kiến thảo luận nhóm

Thư ký trình bày kết quả làm việc nhóm

Sự tham gia tích cực của các thư ký đã đóng góp rất nhiều vào sự thành công của buổi tập huấn. Các ý kiến đóng góp của từng nhóm đã thể hiện sự nắm rõ vấn đề liên quan đến công tác triển khai và thu thập minh chứng.

Ảnh: Huy Phúc; bài: Diệu Hằng

 

Đơn vị liên kết