TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Giấy chứng nhận đạt chất lượng kiểm định ABET

Giấy chứng nhận đạt chất lượng kiểm định ABET

– Ngành Công nghệ Thực phẩm
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Chế tạo máy
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

– Ngành Công nghệ sinh học

– Ngành Công nghệ Thông tin

– Ngành Hệ thống Thông tin 

Đơn vị liên kết