TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thực hiện 5S tại Phòng khảo thí & Đảm bảo chất lượng
15/03/2018

Theo văn bản hướng dẫn số 03/HD-ĐHCN của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM về thực hiện 5S với phương châm “Để sạch hơn, Đẹp hơn và Năng suất cao hơn”, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện 5S như sau:

1. Kế hoạch

  • 100 % nhân viên Phòng hưởng ứng thực hiện 5S.
  • Thực hiện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
  • Mục tiêu là xây dựng môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ khi làm việc. Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc và tạo hình ảnh phòng làm việc ngày càng sạch – đẹp hơn.
  • Liên tục duy trì và cải tiến, đổi mới để mô hình 5S đạt hiệu quả với nội dung

Nội dung thực hiện 5S

5S NỘI DUNG
Sàng lọc Xác định và loại bỏ những thứ không cần thiết/không sử dụng để giảm bớt sự bề bộn, chất chồng…
Sắp xếp Tổ chức bố trí lại các vật dụng, đồ dùng theo hướng thuận tiện khoa học và dễ dàng sử dụng nhất, dễ thấy và phù hợp với không gian làm việc phòng
Sạch sẽ Vệ sinh sạch sẽ chỗ làm việc, vật dụng làm việc thường xuyên nhằm hướng tới cải thiện môi trường làm việc hàng ngày, giảm thiểu sự rủi ro, tai nạn và  nâng cao tuổi thọ của vật dụng và trang thiết bị
Săn sóc Duy trì 3S nói trên. Luôn luôn kiểm tra và thiết lập mặc định quy trình đó đồng thời liên tục cải tiến cho phù hợp.
Sẵn sàng Cần tạo thói quen 4S như trên để mọi người đều yêu thích 5S và tạo nên hiệu ứng luôn sẵn sàng 5S tại nơi làm việc và trong cuộc sống.

   

Các bước thực hiện 5S tại Phòng

2.  Quá trình thực hiện

 • Tất cả nhân viên Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đều được tham gia buổi tập huấn về 5S trước khi thực hiện tổng thể tại phòng.
 • Trưởng phòng phân công cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân để quá trình thực hiện 5S được nghiêm túc, quy củ, hoàn thiện và đạt được mong muốn.
 • Phòng tuân thủ chặt chẽ các nội dung của 5S như trên và bảng phân công thực hiện 5S. Nhân viên thực hiện 5S với tinh thần vui vẻ, hứng khởi và đoàn kết.

3. Kết quả thực hiện 5S

Thông qua quá trình thực hiện 5S, hiện tại nơi làm việc tại Phòng khảo thí và Đảm bảo chất  lượng đã thực sự rất sạch sẽ – gọn gàng – ngăn nắp đúng với tiêu chí “ Để sạch hơn, Đẹp hơn và Năng suất cao hơn”. Kết quả của đợt  kiểm tra đánh giá ban đầu của Ban chuyên trách 5S của Trường, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đã cơ bản thực hiện tốt mô hình 5S tại phòng làm việc và được đánh giá là một trong những phòng ban thực hiện hoàn thành tốt cần thường xuyên duy trì phát huy. Kết quả đánh giá xếp hạng đứng thứ 6/22.

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sẽ tiếp tục duy trì chương trình 5S này bởi lợi ích mang lại rất thiết thực. Tiếp tục cải tiến đổi mới liên tục môi trường làm việc.

Hình ảnh Phòng KT&ĐBCL sau khi thực hiện 5S

Ảnh và bài: N.T. Nam

Đơn vị liên kết