TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan năm học 2023-2024
01/08/2023

Để có thể thu nhận và xử lý hiệu quả các phản hồi về chất lượng đào tạo và các dịch vụ mà Nhà trường cung cấp, Nhà trường đã tạo ra nhiều kênh khảo sát khác nhau, trong đó bao gồm việc thực hiện khảo sát định kỳ ý kiến của các bên liên quan như : sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ nhân viên, giảng viên, nhà tuyển dụng.

Sau đây là kế hoạch khảo sát các bên liên quan năm học 2023-2024.

Thông tin về mẫu khảo sát theo link: KH khảo sát 2023-2024

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến khảo sát, vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, số nội bộ : 169

Đơn vị liên kết