TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Chứng nhận AUN-QA năm 2019

Chứng nhận AUN-QA năm 2019

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô:

 

– Ngành Ngôn ngữ Anh: 

 

– Ngành Kế toán:

 

– Ngành Quản trị Kinh doanh: 

 

Đơn vị liên kết