TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

1. Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tiếng Anh: OFFICE OF TESTING AND QUALITY ASSURANCE

2. Tên viết tắt của đơn vị:

Tiếng Việt: Phòng KT&ĐBCL
Tiếng Anh: TQA

3. Cơ quan chủ quản:

Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

4. Địa chỉ của đơn vị:

12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38955.858

5. Năm thành lập đơn vị: 2006

6. Khái quát về lịch sử phát triển của đơn vị:

Trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương kiểm định chất lượng dạy và học tại tất cả các trường đại học, không phân biệt loại hình công lập, ngoài công lập. Hiện nay, nhiều trường đại học trong cả nước đã thành lập trung tâm hoặc đơn vị chuyên trách công tác khảo thí, công tác đảm bảo và đánh giá chất lượng. Vì vậy, việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tên viết tắt là Phòng KT&ĐBCL); tên tiếng anh là Office of Testing and Quality Assurance (tên viết tắt là TQA) tại Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là một nhu cầu tất yếu.

Nhằm đảm bảo tính kế thừa và hiệu quả của công tác đảm bảo chất lường, Trường đã yêu cầu Trung tâm Trắc nghiệm và Xử lý Dữ liệu phát triển đề án xây dựng và phát triển Trung tâm thành Trung tâm Khảo thí, và đây cũng là đơn vị tiền thân của Phòng hiện nay. Ngày 01/09/2006, Trung tâm Khảo thí được thành lập theo Quyết định số: 1630/QĐ-ĐHCN-TCHC, do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành. Ngày 01/11/2006, Nhà trường ban hành quyết định giải thể Trung tâm Khảo thí, thành lập nên Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo theo Quyết định số: 1900/QĐ-TCHC. Sau đó, do chức năng của Trung tâm có một số thay đồi, ngày 01/06/2011, Phòng Khảo thí được thành lập trên cơ sở Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo theo Quyết định số: 267/ĐHCN-TCHC.

Ngày 08/08/2012, Phòng được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số: 606/QĐ-ĐHCN.

Tập thể cán bộ nhân viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Đơn vị liên kết