TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Làm tiểu luận có báo cáo

Làm tiểu luận có báo cáo

Đối với các môn học mà chuẩn đầu ra bao gồm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm thì các hình thức thi kể trên đều chưa thể giúp đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra này. Rõ ràng, tùy thuộc vào chuẩn đầu ra môn học mà hoạt động đánh giá sinh viên cần được thiết kế cho phù hợp. Làm tiểu luận có báo cáo là một hình thức thi có thể giúp giảng viên đánh giá được nhiều chuẩn đầu ra môn học, đặc biệt là các chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm hoặc thái độ.

Ngoài các ưu điểm của việc làm tiểu luận đã trình bày ở trên thì việc tổ chức cho sinh viên làm báo cáo và thuyết trình báo cáo trước tập thể và giáo viên sẽ giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng xây dựng báo cáo, kỹ năng sử dụng các công cụ trình chiếu, kỹ năng thuyết trình trước đám đông và kỹ năng giao tiếp.

Nếu tiểu luận và tiểu luận có báo cáo được giao cho sinh viên làm việc theo nhóm thì sinh viên còn được phối hợp, hỗ trợ nhau để hoàn thành công việc và có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm. Nếu được tổ chức tốt, một nhóm sinh viên sẽ khai thác được thế mạnh của mỗi thành viên để hoàn thành tiểu luận và báo cáo một cách tốt nhất.

Trước đây, một vấn đề tồn tại khiến cho nhiều giảng viên đắn đo khi chọn hình thức làm tiểu luận để đánh giá sinh viên là vấn đề đạo văn. Nhiều sinh viên khi được giao đề tài đã tìm kiếm các đề tài tương tự và sao chép kết quả của người khác. Tuy nhiên, hiện nay với nhiều phần mềm chống đạo văn được xây dựng bài bản, giảng viên hoàn toàn có thể kiểm tra việc đạo văn của sinh viên và hạn chế được vấn đề này.

Đơn vị liên kết