TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Thuật ngữ thông dụng trong Đảm bảo chất lượng

Thuật ngữ thông dụng trong Đảm bảo chất lượng

Tải về và Xem

Cám ơn ThS. Đào Phong Lâm, Chuyên gia AUN-QA đã chia sẻ tài liệu này.

Đơn vị liên kết