TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tầm nhìn- Sứ mạng- Mục tiêu chiến lược

Tầm nhìn- Sứ mạng- Mục tiêu chiến lược

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học được Hiệu trưởng phê duyệt cơ chế hoạt động mới giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số: 966/QĐ-ĐHCN ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, tập thể lãnh đạo Nhà trường đã nắm bắt thời cơ, xác định Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu từ nay đến 2025, tầm nhìn đến 2030 với phương châm: “Đổi mới tư duy, làm giàu thêm đời sống tri thức và kinh tế”.

1. Tầm nhìn

Trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo:

– Trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam: đứng trong tốp 10 các trường đại học trong nước;

– Tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng: các chương trình đào tạo được tiếp cận theo hướng ứng dụng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội;

– Chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo: phát triển ý tưởng mới, cải tiến, sáng tạo trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, ươm mầm doanh nghiệp, hợp tác và thương mại hóa sản phẩm khoa học.

2. Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất và hội nhập quốc tế nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước:

– Nguồn nhân lực chất lượng cao: có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội, có năng lực tư duy sáng tạo và năng lực khởi nghiệp;

– Có năng lực, phẩm chất: có đạo đức, có lòng nhân ái; luôn có tinh thần đam mê, nghiên cứu, học hỏi; có tư duy logic chặt chẽ, có sáng kiến đột phá, làm việc an toàn, có tinh thần hợp tác; có thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với công việc;

– Hội nhập quốc tế: có khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế; có kiến thức ngoại ngữ và công nghệ thông tin để tiếp cận nhanh tri thức, công nghệ hiện đại trong khu vực và thế giới;

– Đóng góp cho sự phát triển của đất nước: nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ làm tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; làm giàu cho đời sống tri thức và kinh tế cũng như hoạt động nghề nghiệp, thông qua các dịch vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

3. Mục tiêu chiến lược

– Tiên phong trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: tăng chất lượng người học tốt nghiệp; nâng cao tỷ lệ có việc làm và vị trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; tăng cường quốc tế hóa các chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu của các tổ chức đảm bảo chất lượng; tăng cường hợp tác với các tổ chức trong việc tuyển dụng người học tốt nghiệp; tăng chất lượng các công trình nghiên cứu công bố trong nước và quốc tế; thực thi các chính sách hỗ trợ hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế; thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ;

– Thúc đẩy kết nối phục vụ cộng đồng: mở rộng các hoạt động của công dân tích cực trong kết nối cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích người học, viên chức và người lao động tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng; khai thác các phương tiện truyền thông một cách hiệu quả; phát triển năng lực đội ngũ làm truyền thông;

– Xây dựng cơ sở giáo dục hiện đại: phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu; tạo ra nhiều hoạt động ngoại khóa sôi động ngay trong khuôn viên Nhà trường; xây dựng khuôn viên xanh và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến; phát triển hệ thống học tập trực tuyến hiệu quả;

– Thu hút nguồn lực chất lượng cao trong và ngoài nước: duy trì được đội ngũ giảng viên có năng lực; có cơ chế đãi ngộ phù hợp; tuyển dụng và tìm kiếm nhân sự chất lượng cao; đa dạng hóa hình thức tuyển dụng; tăng cường phát triển năng lực nhân sự; thực hiện bố trí công việc phù hợp; cải thiện môi trường làm việc; nâng cao thu nhập của viên chức, người lao động;

– Đầu tư và thu nhập ổn định, bền vững: tăng doanh thu thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các tài nguyên khác; đầu tư hợp lý cho nguồn nhân lực, đào tạo và nghiên cứu, hoạt động phục vụ cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống người học; duy trì khoản dự phòng; tăng cường ngân sách cho kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục.

4. Giá trị cốt lõi

Với mục tiêu và tầm nhìn trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; giá trị cốt lõi Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được đúc kết: “Đổi mới – Đoàn kết – Nhân văn”.

– Đổi mới: liên tục tìm kiếm những cách làm mới và tốt hơn, sáng tạo, đổi mới và dám nghĩ, dám làm để thử những điều mới và tạo cơ hội để cải tiến và đạt đến tầm cao mới;

– Đoàn kết: chịu trách nhiệm và làm chủ, đồng thời phối hợp làm việc với tất cả các đơn vị và các bên liên quan để khai thác triệt để các nguồn lực và năng lực cũng như sử dụng và triển khai hiệu quả chúng;

– Nhân văn: đối xử với từng cá nhân và tập thể bằng lòng nhân ái, vị tha, công bằng, công tâm và hướng đến phát triển tiềm năng và hiện thực hóa nguyện vọng; làm việc chuyên nghiệp và đạo đức cũng như phục vụ và đóng góp cho cộng đồng với tư cách là một công dân có trách nhiệm.

 

5. Phương châm hoạt động

Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức và đời sống” là phương châm hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM nhằm đạt được mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường.

Đổi mới tư duy của người học, người học tốt nghiệp và viên chức, người lao động thông qua hoạt động đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có chất lượng để làm giàu thêm tri thức và đời sống của người dân và các hoạt động nghề nghiệp tại Việt Nam, vì một nền kinh tế bền vững và có mức sống cao hơn.

Đơn vị liên kết