TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN LIÊN KẾT CỦA AUN-QA
29/11/2017

Tháng 1/2017 Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức trở thành thành viên liên kết thuộc mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường trong khu vực Đông Nam Á (AUN-ASEAN UNIVERSITY NETWORK). Đây là vinh dự lớn, là cơ hội của trường chúng ta vì đã từng bước hội nhập, khẳng định vị thế trường trong khu vực và quốc tế.

AUN là một tổ chức độc lập dưới sự bảo trợ của Hiệp hội các nước Đông Nam Á và sự ủy nhiệm của Bộ trưởng. Tổ chức AUN chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục các trường trong khu vực. Khi trở thành thành viên của mạng lưới Đảm bào chất lượng khu vực Đông Nam Á trường sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những nền giáo dục tiên tiến trong khu vực. Hoạt động tích cực trong mạng lưới Đảm bảo chất lượng sẽ góp phần cho Trường nâng cao chất lượng đào tạo; đảm bảo chất lượng đầu ra tốt cung cấp ra thị trường.

Năm 2020 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh sẽ đăng ký thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo; đánh giá cơ sở giáo dục theo đúng tiêu chuẩn của AUN-QA. Việc đánh giá thành công các chương trình đào tạo và sự công nhận của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và khu vực sẽ là niềm vinh dự; sự thành công đánh dấu chất lượng giáo dục của trường trong nước và trong khu vực. Toàn trường đang cố gắng từng bước hoàn thiện mọi tiêu chuẩn đề ra để đạt được kết quả tốt nhất khi đoàn đánh giá tiến hành đánh giá.

Đơn vị liên kết