TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị quốc tế AUN-QA 2023 tại Bangkok Thái Lan
12/09/2023

Từ ngày 06-8/9/2023, Đoàn công tác của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự các sự kiện quốc tế về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học do Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học ASEAN (AUN-QA) tổ chức tại Bangkok,Thái Lan. Hội nghị Quốc tế AUN – QA là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu sự trở lại với các cuộc gặp gỡ trực tiếp sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Hội nghị Quốc tế AUN- QA đóng vai trò nền tảng để các trường đại học thành viên đoàn kết thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; thể hiện cam kết bền vững của Tổ chức AUN – QA đối với các tiêu chuẩn quốc tế trong giáo dục đại học.

Đoàn công tác của IUH tại Hội nghị quốc tế AUN-QA năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM vinh dự có 08 đại biểu tham dự, trong đó có GS.TS Lê Văn Tán –Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ, TS. Nguyễn Huy Phúc – Trưởng phòng KT&BĐBCL – Đánh giá viên AUN-QA và lãnh đạo các đơn vị đào tạo, phòng ban của Nhà trường.

Với chủ đề “Dẫn lực cho sự xuất sắc của trường đại học thông qua chất lượng: Chiến lược, hệ thống, cơ cấu tổ chức và bảo đảm chất lượng trong bối cảnh hợp tác khu vực và toàn cầu sau đại dịch” Hội nghị thu hút hơn 400 đại biểu đến từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và các hiệp hội, tổ chức từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Các đại biểu đã nghe trình bày, chia sẻ và tham gia thảo luận về các chủ đề như: Bảo đảm chất lượng trong thế giới giáo dục đại học toàn cầu hóa; Bảo đảm chất lượng và Cung cấp chương trình dạy học đẳng cấp thế giới; Xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng ở các trường đại học, những thách thức và mô hình tốt; Lãnh đạo từ cốt lõi của việc nâng cao chất lượng trong các trường đại học; Thiết kế và Phát triển Hệ thống Bảo đảm chất lượng bên trong AUN-QA…

Đoàn IUH tham dự Hội nghị

Tại sự kiện thứ hai, Hội nghị Cán bộ chủ chốt công tác bảo đảm chất lượng AUN-QA đề cập nhiều nội dung thiết thực đối với công tác bảo đảm chất lượng, trong đó đáng chú ý là: bổ nhiệm thành viên Hội đồng AUN-QA, trình bày Kế hoạch chiến lược AUN-QA giai đoạn 2024-2028, thông qua Hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (version 3.0), báo cáo công tác đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo, thiết kế và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học, kết nạp thành viên mới của AUN-QA.

Tại Hội nghị đánh giá viên AUN-QA năm 2023

Tại sự kiện Phiên họp Đại Hội đồng Đánh giá viên AUN-QA, các Đánh giá viên nghe trình bày về các nội dung liên quan công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, tham gia thảo luận nhóm để chia sẻ cởi mở các trải nghiệm, đồng thời đóng góp ý kiến cho các cải tiến, điều chỉnh các hoạt động đánh giá chất lượng trong thời gian tới.

Đánh giá viên AUN-QA: TS. Nguyễn Huy Phúc, TS. Nguyễn Trường Sa

Kể từ khi Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành viên của AUN – QA  vào tháng 1 năm 2017, Nhà trường đã tổ chức nhiều đoàn công tác tham gia các chuỗi sự kiện quốc tế thường niên của AUN-QA.

Tính đến nay, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã có 16 chương trình đào tạo được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA. Điều này minh chứng cho chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tập thể lãnh đạo, viên chức và người học trong việc khẳng định vị thế của Nhà trường trong khu vực ASEAN.

Một số hình ảnh của sự kiện

Đơn vị liên kết